Kolande, pyrande brand i mark med ett mer eller mindre mäktigt brännbart övre skikt i form av torv eller annat organiskt material, som långsamt och envist förtärs av elden. Jordbrand förekommer i mossar, kolbottnar och tjocka mårtäcken.

Framförallt förekommer Jordbrand på Medeltidsveckan och i Göteborg. Men om du lägger handen på väggen till ditt lokala ölhak.. känns det varmt?! Då kan det vara en Jordbrand där inne som pyr, bidar sin tid och när du minst anar det står du i ett kaos av känslor, musik och vilt dansande både gamla och nya vänner.